Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín,
příspěvková organizace
Karlova 1700
407 47 Varnsdorf

telefon: 00420 412 372 562
IČO: 70698147

April, 12 2019

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU

Informace k zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

 

Ředitelka Interaktivní základní školy Varnsdorf, Karlova 1700 informuje:

 

Zápis k povinné školní docházce se koná

ve středu 24. dubna 2019 v čase 14:00 – 18:00 hodin.

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013.

 

Děti, kterým byl pro školní rok 2018/2019 udělen odklad školní docházky, musí požádat o přijetí znovu.

Doklady k zápisu:

  1. Rodný list dítěte
  2. Občanský průkaz zákonného zástupce (nebo pas u cizích státních příslušníků)

Odklad povinné školní docházky

Pokud zákonní zástupci uvažují o odkladu školní docházky pro své dítě, je třeba zažádat o vyšetření pedagogicko-psychologickou poradnu v období před zápisem a k žádosti o odklad povinné školní docházky přiložit:

  1. Doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum)
  2. Doporučení od lékaře

 

Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy a vyvěšením seznamu u hlavního vchodu do školy. Rozhodnutí o odkladu bude zasláno v písemné podobě.

S dotazy se můžete obracet na tel: 412 372 562


Starší záznam Přehled aktualit Novější záznam