Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín,
příspěvková organizace
Karlova 1700
407 47 Varnsdorf

telefon: 00420 412 372 562
IČO: 70698147

TUVP - Třída s upraveným vzdělávacím programem

Pro školní rok 2018/2019 nebyla tato třída otevřena.

 

TUVP
Třída s upraveným vzdělávacím programem je určena pro děti, žáky, studenty se zdravotním postižením. Jsou zde zařazovány děti, které mají  mentální, tělesné, sluchové, zrakové postižení, vadu řeči, souběžné postižení  více vadami, děti postiženy autismem, vývojovými  poruchami  učení nebo chování (vše dle školského zákona).  
V  naší škole tato třída funguje od školního roku  2012/2013 a je v ní integrováno maximálně 15 žáků. Malý počet dětí zajišťuje individuální péči  pro každého žáka s  využitím speciálně pedagogických metod. Díky spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem v Rumburku, Pedagogicko psychologickou poradnou v Rumburku a v České Lípě vytváříme pro tyto děti individuální  vzdělávací plány, které jim jsou "šité na míru". Plně respektují osobnost dítěte, jeho schopnosti a možnosti, přizpůsobují se jejich speciálním vzdělávacím potřebám. Zvláštní péči dětem s vadou řeči zajišťuje speciální pedagog a paní logopedka, která jim poskytuje procvičení a nápravy nejen osobně ve škole, ale i doma ve formě pracovních listů určených pro práci rodičů s dětmi. 
Vzdělávání těchto žáků je uskutečňováno formou skupinové integrace v jedné třídě, ale přesto nejsou vyjímány z kolektivu svých vrstevníků. Na vybrané předměty například výchovného charakteru a jazyk docházejí  do běžné třídy, takže neztrácejí kontakt s ostatními spolužáky. Taktéž se účastní  veškerých  třídních a školních akcí. 
Prostředí této třídy je přizpůsobeno vzhledem k postižení žáků. Je zde místo k odpočinku, k relaxaci, bez rušivých elementů, které jsou pro tyto děti nežádoucí, mají ale také možnost ve volných chvílích pracovat zábavnou formou na interaktivní tabuli, která jim je v této třídě k dispozic
Třída s upraveným vzdělávacím programem je určena pro děti, žáky, studenty se zdravotním postižením. Jsou zde zařazovány děti, které mají  mentální, tělesné, sluchové, zrakové postižení, vadu řeči, souběžné postižení  více vadami, děti postiženy autismem, vývojovými  poruchami  učení nebo chování (vše dle školského zákona).  
V  naší škole tato třída funguje od školního roku  2012/2013 a je v ní integrováno maximálně 15 žáků. Malý počet dětí zajišťuje individuální péči  pro každého žáka s  využitím speciálně pedagogických metod. Díky spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem v Rumburku, Pedagogicko psychologickou poradnou v Rumburku a v České Lípě vytváříme pro tyto děti individuální  vzdělávací plány, které jim jsou "šité na míru". Plně respektují osobnost dítěte, jeho schopnosti a možnosti, přizpůsobují se jejich speciálním vzdělávacím potřebám. Zvláštní péči dětem s vadou řeči zajišťuje speciální pedagog a paní logopedka, která jim poskytuje procvičení a nápravy nejen osobně ve škole, ale i doma ve formě pracovních listů určených pro práci rodičů s dětmi. 
Vzdělávání těchto žáků je uskutečňováno formou skupinové integrace v jedné třídě, ale přesto nejsou vyjímány z kolektivu svých vrstevníků. Na vybrané předměty například výchovného charakteru a jazyk docházejí  do běžné třídy, takže neztrácejí kontakt s ostatními spolužáky. Taktéž se účastní  veškerých  třídních a školních akcí. 
Prostředí této třídy je přizpůsobeno vzhledem k postižení žáků. Je zde místo k odpočinku, k relaxaci, bez rušivých elementů, které jsou pro tyto děti nežádoucí, mají ale také možnost ve volných chvílích pracovat zábavnou formou na interaktivní tabuli, která jim je v této třídě k dispozici.