OZOBOTI ve výuce

Žáci 3. - 5. ročníku měli během výuky možnost pracovat s OZOBOTY.

Pátý ročník programoval OZOBOTY pomocí PC programu. Mladší žáci využili systém čar a barevných kódů. OZOBOTI našly využití nejen v INFORMATICE ale i v PRVOUCE a dalších předmětech.

Děkujeme MASK II