Provoz školy od 17.5.2021

Ilustrační obrázek
Aktuální informace k provozu školy od 17.5.2021...

Informace pro žáky a rodiče k organizaci vzdělávání od 17. 5. 2021

 

(vychází z Informací MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 17. května 2021)

1. Organizace vzdělávání

  • Zahajuje se prezenční výuka žáků 1. stupně a přípravné třídy bez rotace.
  • Při vzdělávání se ruší povinnost zachování homogenních skupin a tříd. Žáci se vzdělávají dle platného rozvrhu hodin z 1. 9. 2020.
  • Žáci vstupují do budovy hlavním vchodem, přechází do šaten, kde se převlékají a odcházejí do svých tříd (výjimku tvoří děti z ranní družiny).

2. Školní družina

  • Zahajuje se běžný provoz školní družiny bez omezení.
  • Pro děti ve školní družině se ruší povinnost zachování homogenních skupin a oddělení.

3. Hygienické a protiepidemické podmínky

  • Všichni žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nadále nosit ochranu nosu a úst ve vnitřních prostorách školy.
  • Při vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách (např. při vycházce nebo pobytu na školní zahradě či hřišti) není ochrana nosu a úst požadována.
  • Zůstává zachována frekvence testování žáků 1. stupně 1x týdně (pondělí).

4. Různé

  • Končí zajišťování péče o děti rodičů vybraných profesí (všechny děti 1. stupně se vrací do režimu stálé prezenční výuky).

 

Ve Varnsdorfu 13. 5. 2021

Mgr. Soňa Bunčková, ředitelka školy