Antigenní testování

Ilustrační obrázek
Ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 bude probíhat antigenní testování žáků naší základní školy na přítomnost onemocnění Covid-19.

Ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 bude probíhat antigenní testování žáků naší základní školy na přítomnost onemocnění Covid-19.

Průběh testování bude obdobný jako při plošném screeningovém testování v září. Testovat se nemusí žáci, kteří doloží jednu z těchto skutečností:

  • doklad o ukončeném očkování
  • lékařské potvrzení o prodělaném onemocnění s datem ne starším než 6 měsíců
  • platný výsledek RT-PCR testu z laboratoře

VŠEOBECNÉ INFORMACE O KARANTÉNÁCH

 

V případech, kdy hygiena oznámí Covid pozitivního žáka, je postupováno takto:

· škola předá seznam žáků, kteří byli s nakaženým v kontaktu v rozhodném období (to stanoví hygiena)

· pracovníci hygieny telefonicky (nebo formou SMS zprávy) oslovují osoby ze seznamu a předávají konkrétní pokyny ke karanténním opatřením (škola v této věci již na délku karantény ani způsob jejího ukončování nemá vliv)

· dle metodického pokynu hlavní hygieničky může být karanténa ukončena nejdříve po 7 dnech od posledního kontaktu s nakaženým, podmínkou ukončení karantény je negativní RT- PCR test v době mezi 5. a 7. dnem po kontaktu s nakaženým

· přesné datum ukončení karantény opět určuje hygiena a může nastat situace, kdy žákům ze stejné třídy bude ukončena v jiném termínu (rozhoduje datum posledního kontaktu s nakaženým)

· v případě, že žák není v karanténě (např. v rozhodujícím období chyběl ve škole), navštěvuje školu nadále prezenčně

· v situaci, kdy bude více než polovina třídy v karanténě, bude pro ně výuka probíhat distanční formou, o tomto vás informuje třídní učitel