Uzavření škol

Ilustrační obrázek
Aktuální informace k 13.10.2020

Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 12. října 2020 o přijetí krizových opatření v souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací se od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání a na zájmovém vzdělávání. To znamená:  všichni žáci školy přecházejí na distanční způsob výuky. Vládní opatření uzavření škol bude trvat od 14. do 23. října 2020.

V následujícím týdnu tj. 26. 10. – 1. 11. budou následovat již vyhlášené pětidenní prázdniny. Žáci by tak při příznivém vývoji mohli jít znovu do školy 2. listopadu.

Žáci dostali rozvrhy od třídních učitelů. Rovněž byla zadána výuka na následující pracovní dny.

Provoz školní družiny bude do 30. 10. 2020 uzavřen. Provozní hodiny sekretariátu školy pro veřejnost budou v pondělí a ve středu od 8 do 12 hodin. V odůvodněných případech je možná individuální telefonická domluva (412 372 562). Způsob potvrzování OČR bude upřesněn v následujících dnech.

Usnesením Vlády ČR od 26. – 27. 10. 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků na vzdělávání. Tzn.: všichni žáci budou od 26. – 30. 10. 2020 mít volné dny. Po tyto dny neprobíhá distanční výuka.

Na základě usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření a v souvislosti s uzavřením základních škol, je od 14. 10. 2020 určena pro naše ORP Varnsdorf Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, PO, která bude zajišťovat péči pro děti od 6 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Provoz školy v době nouzového stavu bude pro tyto žáky  zajištěn od 6  do 16 hodin. Informaci o potřebě zajištění dohledu dítěte oznamte na tel. číslo 737 236 953 (Mgr. Václav Zemler - ředitel) nebo na 602625636 (Bc. Šárka Dvořáková - hl. vychovatelka). Případně napište e-mail na zemler@zs-namesti.eu s uvedením jména dítěte, jména zákonného zástupce, bydliště a datum narození dítěte.

Pro zajištění stravy je nutné se domluvit den předem a to do 14:15 hodin s ředitelem školní jídelny panem Marcelem Novotným (607 757 926 a nebo 412 372 112), jinak je nezbytné dítě vybavit velkou svačinou.

 

Přeji všem pevné nervy a zdraví.

Mgr. Soňa Bunčková, ředitelka školy