Zahájení školního roku 2020/2021

Ilustrační obrázek
Informace pro rodiče a žáky k zahájení školního roku 2020/2021

Informace pro rodiče a žáky k zahájení školního roku 2020/2021

(vychází z manuálu MŠMT k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19, mimořádného opatření MZd a vnitřní organizace školy)

 

 1. Organizace prvních dnů školního roku
 • Úterý 1. 9. 2020         žáci 1. – 5. ročníku     1. vyučovací hodina (8.00 – 8.45)

                            děti PT                   1. vyučovací hodina (8.00 – 8.45)

 

 • Středa 2. 9. 2020       žáci 1. ročníku            2 vyučovací hodiny (do 9.40)

      děti PT                   2 vyučovací hodiny (do 9.40)

                     žáci 2. – 5. ročníku       4 vyučovací hodiny (do 11.40)

                                  

 • Čtvrtek 3. 9. 2020      žáci 1. ročníku            3 vyučovací hodiny (do 10.45)

děti PT              3 vyučovací hodiny (do 10.45)

                      žáci 2. – 5. ročníku      4 vyučovací hodiny (do 11.40)

                                  

 • Pátek 4. 9. 2020         žáci 1. ročníku            3 vyučovací hodiny (do 10.35)

děti PT                3 vyučovací hodiny (do 10.45)

                        žáci 2. – 5. ročníku      výuka dle rozvrhu hodin

                               

 1. Provoz školy
 • Žáci přicházejí do školy v čase 7.40 – 7.55, do budovy vstupují hlavním vchodem (z důvodu rekonstrukce budovy školy), při příchodu si dezinfikují ruce, přechází do šaten, v šatnách se přezouvají a odcházejí do tříd.
 • Žáci 1. ročníku, přípravné třídy a nově nastupující žáci vstupují do školy první den školního roku (úterý 1. září 2020) hlavním vchodem, tento den je umožněn vstup do budovy a také do tříd i jejich rodičům, případně doprovázejícím osobám.
 • Následující dny je vstup do budovy školy umožněn pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám.

 

 1. Základní hygienická pravidla
 • Každý žák bude mít pro případ potřeby při pobytu ve škole v aktovce v sáčku uloženou roušku.
 • V průběhu dopoledního pobytu ve škole se žák pohybuje pouze na daném patře své třídy.
 • V průběhu pobytu ve škole a ve třídě žáci dbají na časté mytí rukou, mohou použít dezinfekci na ruce v každé třídě. Dodržují základní pravidla osobní hygieny.
 • Ve třídách i ostatních prostorách školy je doporučeno časté větrání. Vzdělávací aktivity venku nejsou omezeny.
 • Osoby (žáci, zákonní zástupci, návštěvy) s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • Pokud se příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) projeví u žáka v průběhu jeho pobytu ve škole, je žák neprodleně umístěn do izolační místnosti a zákonný zástupce je vyzván k jeho bezodkladnému vyzvednutí ze školy.
 • Pokud u žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost. Zákonný zástupce v tomto případě doloží potvrzení lékaře třídnímu učiteli žáka.
 • Vedení školy průběžně sleduje republikový a lokální vývoj situace v rámci systému semafor.

 

 1. Školní družina
 • Školní družina zahajuje ranní i odpolední provoz bez omezení za dodržování předepsaných hygienických a protiepidemických opatření.
 • Jednotlivá oddělení školní družiny budou tvořena žáky z minimálního počtu tříd.

 

 1. Poskytování školního stravování
 • Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce, případně použije dezinfekci na ruce.
 • Pokrmy na tácek včetně čistých příborů vydává žákům personál ŠJ.
 • V jídelně při výdeji jídla žáci dbají na doporučené rozestupy.

 

 1. Různé
 • Nastavená hygienická a protiepidemická opatření se mohou měnit podle aktuální epidemiologické situace v ČR, kraji, okrese na základě mimořádných opatření MZd.

 

     

 

Ve Varnsdorfu, 24. 8. 2020                                                           Mgr. Soňa Bunčková, ředitelka školy