Přerušení provozu ŠD 2019/2020

Ilustrační obrázek
POZOR: v letošním školním roce 2019/2020 již nebude obnoven provoz školní družiny, pozastavte prosím platby za školní družinu...

Vážení rodiče žáků navštěvujících školní družinu,

vzhledem k tomu, že v letošním školním roce 2019/2020 již nebude obnoven provoz školní družiny, obracíme se na Vás se žádostí, abyste pozastavili platby za školní družinu v měsících duben, květen a červen 2020.

Přeplatky budou převedeny do plateb za školní družinu do příštího školního roku 2020/2021.

Pokud by žák v příštím školním roce již školní družinu nenavštěvoval, bude přeplatek vrácen na Váš účet, po vyplnění formuláře „Žádost o vrácení přeplatku za ŠD“ (formulář bude k dispozici na webových stránkách školy nebo na sekretariátu školy).

Formulář ke stažení