Rozhodnutí o přijetí do přípravné třídy

Ilustrační obrázek
Rozhodnutí o přijetí do přípravné třídy pro školní rok 2021/2022

Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková organizace

se sídlem: Karlova 1700, 407 47 Varnsdorf

_____________________________________________________________________________

 

Varnsdorf dne 25. 5. 2021

Č. j.: IZŠ 253/2021

OZNÁMENÍ

rozhodnutí o přijetí do přípravné třídy pro školní rok 2021/2022

 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písmeno e) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střením, vyšším odborném jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že:                

  

vyhovuje žádosti o přijetí do přípravné třídy

 

v základní škole, jejíž činnost vykonává Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková, od školního roku 2021/2022 u dětí s těmito registračními čísly:

 

 

Registrační číslo

Výsledek zápisu

1.

01/2021/IZS/PT

Přijat do přípravné třídy

2.

02/2021/IZS/PT

Neuzavřený zápis

3.

03/2021/IZS/PT

Neuzavřený zápis

4.

04/2021/IZS/PT

Přijat do přípravné třídy

5.

05/2021/IZS/PT

Přijat do přípravné třídy

6.

06/2021/IZS/PT

Přijat do přípravné třídy

7.

07/2021/IZS/PT

Přijat do přípravné třídy

8.

08/2021/IZS/PT

Neuzavřený zápis

9.

09/2021/IZS/PT

Přijat do přípravné třídy

10.

10/2021/IZS/PT

Neuzavřený zápis

11.

11/2021/IZS/PT

Neuzavřený zápis

12.

12/2021/IZS/PT

Neuzavřený zápis

13.

13/2021/IZS/PT

Neuzavřený zápis

 

Poučení:

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 26. 5. 2021 na veřejně přístupném místě, tj. na vstupních dveřích vestibulu budovy školy. Dále bylo také zveřejněno dne 26. 5. 2021 na webových stránkách školy www.izskarlovka.cz . Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky školy, která rozhodnutí vydala a rozhoduje o něm Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, kultury a tělovýchovy.

 

 

…………………………………

Mgr. Soňa Bunčková

ředitelka základní školy

Datum zveřejnění: 26. 5. 2021                                                                                              Sejmuto dne:10. 6. 2021