Rozhodnutí o přijetí do přípravné třídy

Ilustrační obrázek
Rozhodnutí o přijetí do přípravné třídy pro školní rok 2022/2023

Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková organizace

se sídlem: Karlova 1700, 407 47 Varnsdorf

_____________________________________________________________________________

 

Varnsdorf dne 27. 5. 2022

Č. j.: IZŠ 351/2022

OZNÁMENÍ

rozhodnutí o přijetí do přípravné třídy pro školní rok 2022/2023

 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písmeno e) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střením, vyšším odborném jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že:                  

  

vyhovuje žádosti o přijetí do přípravné třídy

 

v základní škole, jejíž činnost vykonává Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková, od školního roku 2022/2023 u dětí s těmito registračními čísly:

 

 

Registrační číslo

Výsledek zápisu

1.

01/2022/IZS/PT

Přijat/a do přípravné třídy

2.

02/2022/IZS/PT

Přijat/a do přípravné třídy

3.

04/2022/IZS/PT

Přijat/a do přípravné třídy

4.

05/2022/IZS/PT

Přijat/a do přípravné třídy

5.

06/2022/IZS/PT

Neuzavřený zápis

6.

07/2022/IZS/PT

Přijat/a do přípravné třídy

7.

08/2022/IZS/PT

Přijat/a do přípravné třídy

8.

09/2022/IZS/PT

Přijat/a do přípravné třídy

9.

10/2022/IZS/PT

Přijat/a do přípravné třídy

10.

11/2022/IZS/PT

Přijat/a do přípravné třídy

11.

12/2022/IZS/PT

Přijat/a do přípravné třídy

12.

13/2022/IZS/PT

Přijat/a do přípravné třídy

13.

14/2022/IZS/PT

Přijat/a do přípravné třídy

14.

15/2022/IZS/PT

Přijat/a do přípravné třídy

15.

16/2022/IZS/PT

Přijat/a do přípravné třídy

16.

17/2022/IZS/PT

Přijat/a do přípravné třídy

17.

18/2022/IZS/PT

Přijat/a do přípravné třídy

18.

20/2022/IZS/PT

Přijat/a do přípravné třídy

19.

21/2022/IZS/PT

Přijat/a do přípravné třídy

20

22/2022/IZS/PT

Přijat/a do přípravné třídy

 

 

 

 

Poučení:

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 27. 5. 2022 na veřejně přístupném místě, tj. na vstupních dveřích vestibulu budovy školy. Dále bylo také zveřejněno dne 27. 5. 2022 na webových stránkách školy www.izskarlovka.cz . Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky školy, která rozhodnutí vydala a rozhoduje o něm Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, kultury a tělovýchovy.

 

…………………………………

Mgr. Soňa Bunčková

ředitelka základní školy

 

Datum zveřejnění: 27. 5. 2022                                                                                                           Sejmuto dne: 11. 6. 2022