Zaměstnanci školy

 

Ředitelka školy

Mgr. Soňa Bunčková sona.bunckova@izskarlovka.cz
     

Třídní učitelé

Přípravná třída    
PT1 Bc. Ivana Dřevikovská ivana.drevikovska@izskarlovka.cz
PT2 Bc. Markéta Bacharová marketa.bacharova@izskarlovka.cz
Třídy    
4.A Mgr. Hana Vítková hana.vitkova2@izskarlovka.cz
3.A Mgr. Dagmar Špičková dagmar.spickova@izskarlovka.cz
3.B Mgr. Marie Riegerová marie.riegerova@izskarlovka.cz
5.A Hana Fetrová hana.fetrova@izskarlovka.cz
2.A Mgr. Hana Jiřištová hana.jiristova@izskarlovka.cz
1.B Mgr.Radka Hájková radka.hajkova@izskarlovka.cz
1.A Mgr. Jana Krhounová jana.krhounova@izskarlovka.cz

 

Vychovatelky ŠD

1. oddělení Bc. Šárka Fibigerová sarka.fibigerova@izskarlovka.cz
2. oddělení Hana Hochová hana.hochova@izskarlovka.cz
3. oddělení Šárka Fibigerová  
4. oddělení Alena Marvanová alena.marvanova@izskarlovka.cz

 

Metodici

Výchovný poradce: Mgr. Dagmar Špičková
Metodik primární prevence: Hana Fetrová

 

Asistent pedagoga

   
Bc. Alena Bodláková alena.bodlakova@izskarlovka.cz
Hana Hájková hana.hajkova@izskarlovka.cz
Alena Tesařová  
Irena Křemenáková  
Hana Gašová  
Pavlína Mašková  
Michaela Pavlíková  
Petra Hobzová  

 

Správní zaměstnanci

hospodářka Anna Stefuraková anna.stefurakova@izskarlovka.cz
školník Milan Žižlavský milan.zizlavsky@izskarlovka.cz