Historie školy

dříve: Národní škola v VI. okrese ve Varnsdorfu
dnes: Interaktivní základní škola Varnsdorf 

Koncem 18. století existovalo šest obcí Mandavské pánve. Pro všechny tyto obce sloužila jen jediná národní škola a tou byla farní škola ve starém Varnsdorfu na náměstí. Byla sice několikrát rozšiřována, ale pro množství školou povinných dětí byla přece jen příliš malá, přestože vyučování probíhalo v dopoledních i odpoledních hodinách.

Děti z Karlsdorfu navštěvovaly farní školu jen v létě, příčiny byly různé. V samostatné obci Karlsdorfu již počátkem 19. století byly snahy o výstavbu vlastní školy. Plán výstavby školní budovy existoval již v roce 1813, ale chyběly finanční prostředky ke stavbě i na platy učitelů. Z toho důvodu pronajímala obec soukromé domy za účelem vyučování. Prvním učitelem v obci Karlsdorfu se stal v roce 1811 pan Josef Ulbrich, 1812 - 1817 pan učitel Kornelius Glanz, dalším byl Franz Schwarz, dále až od roku 1822 Augustin Kugler. Obec Karlsdorf, tehdy ještě samostatný celek, nenechala plán výstavby školy "usnout", ale hledala sponzory, kteří by vytvořili finanční předpoklady pro výstavbu. Tato snaha byla úspěšná a pro výstavbu školy byl zakoupen pozemek o rozloze 2880m2 za 700 Guldenů od Barbary Frohlichové. Stavěl Eiselt z Rumburku. Byl pověřen výstavbou školy, která začala 26.4.1821 a 23.9.1822 byla budova školy otevřena. Bylo jí přiděleno číslo popisné 747 v ulici Liechtensteinstrase (dnešní ulice Čelakovické 747 – školní družina). Škola byla prohlášena za veřejný vzdělávací ústav. Z počátku to byla škola dvoutřídní se čtyřmi odděleními, které navštěvovalo asi 360 žáků. Od 14.5.1869 do roku 1895 byla škola osmiletá. Od roku 1895 byly třídy 6. až 8. postupného ročníku předány měšťanské škole. Zdejší škola měla pak pět ročníků s paralelními třídami.

Nárůst školou povinných dětí postupem času znovu tlačil na obec, aby zvážil výstavbu nové školní budovy. Po dlouhých jednáních a opětovném zvažování se po několika desetiletích podařilo stavbu nové budovy školy v Karlsdorfu prosadit. Stavbu nové budovy školy v ulici Karlova č.p. 1700 vedl stavitel pan Eduard Johan Mildner. V hodnotě 191 000,-Kč byla škola postavena a otevřena k 1. září 1903. Byla plánována i stavba tělocvičny, ale při plánu zůstalo až dosud. V roce 1906 zřídil Spolek přátel dětí při škole dětský útulek. Byl to předchůdce školní družiny. Do roku 1945 nemáme žádné podklady, ze kterých bychom mohli čerpat potřebné údaje o historii naší školy. Během 2. světové války byly některé učebny zabaveny pro německé přesídlence z Ruska, kteří tu byli přechodně ubytováni.

Nejvíce tříd měla škola ve školním roce 1961-62, celkem 14 tříd s 439 žáky + jedna přidružená třída při dětském oddělení varnsdorfské nemocnice. Nejpočetnější třídy byly však již ve školním roce 58-59 a to byly třídy se 40,42,44 a 45 žáky! K poklesu počtu žáků docházelo od roku 1962.

V roce 2003 škola oslavila 100. výročí svého působení. Od 1. 1. 2003 se škola stala příspěvkovou organizací. Od 1. 9. 2006  nese nový název: Interaktivní základní škola.

Ředitelé školy

  • Jan Komberec
  • Sabina Vojtěchová (do roku 1989)
  • Mgr. Petr Tieze
  • Mgr. Milada Hnilicová (do roku 2018)