Přípravná třída I.

Třídní učitelka - Bc. Ivana Dřevikovská

Asistent pedagoga - Denisa Kubinová

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

A co je naším hlavním úkolem?

Připravit se na vstup do základní školy. Naučíme se více soustředit na práci, správně držet tužku, poznávat barvičky, poznávat své okolí, svět kolem sebe, počítat, třídit, porovnávat a mnoho dalšího.

 

"Naše třída, krásná třída voní jako kytička, nenudí se tady jistě žádný kluk či holčička"

 

 

SPOLUPRÁCE S MŠ KINDERHAUS "BIENCHEN"

V letošním roce jsme opět navázali na mnohaletou spolupráci s předškolními dětmi z MŠ Kinderhaus "Bienchen" v Seifhennersdorfu, která je součástí mezinárodního projektu.

Pravidelná měsíční setkání prohlubují mezinárodní kamarádské vztahy mezi dětmi a pedagogy.

První setkání proběhlo na naší škole v měsíci říjnu, při kterém se děti vzájemně poznaly. Společně jsme si zazpívali, zasportovali a pohráli. Dětem přišlo vhod i malé občerstvení a domů odjížděly s vlastnoručně vyrobeným dárečkem.

Již teď se děti z přípravné třídy těší na další setkání, které se uskuteční u našich nových kamarádů v MŠ.

Informace o přípravné třídě, určené pro rodiče předškoláků

Usnadníme Vašim dětem přechod z mateřské školy do základní školy.

Dle zákona č. 82/2015, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) je přípravná třída nově určena pro děti, u nichž zařazení do přípravné třídy může vyrovnat jejich vývoj, zejména je však určena pro děti s odkladem povinné školní docházky.

Přípravná třída je určena pro děti rodičů, kteří si přejí, aby se jejich dítě bezproblémově začlenilo do vzdělávacího procesu v prvním ročníku základní školy a předešlo se tak případným neúspěšným začátkům školní docházky, které by mohly negativně ovlivnit průběh dalšího vzdělávání. Ve třídě pracujeme tak trochu jako ve škole a tak trochu jako ve školce a během dopoledních hodin se hravým a zajímavým způsobem připravujeme na školu.

Třída je vybavena interaktivní tabulí, didaktickými pomůckami potřebnými k výuce a i hračkami. Prostředí je pěkné a příjemné, děti mohou využívat herní koutky.

Do výchovného procesu jsou zařazovány aktivity tak, aby děti získaly co nejvíce poznatků a měly radost ze svého výkonu, ale nejsou přetěžovány. Aktivity se vzájemně prolínají, navazují na sebe a jsou doplňovány rozvojem hrubé i jemné motoriky, rozšiřováním představivosti, logického myšlení, slovní zásoby, řečových a komunikačních dovedností. Máme těž k dispozici tělocvičnu a počítačovou učebnu.

Rodiče mohou pro své děti využít péče paní logopedky.

Do třídy může docházet maximálně 15 dětí. Tento počet umožňuje individuální přístup k jednotlivým dětem. Třída je v provozu od 8:00 do 11:45 hod. Již od 6.30. může dítě navštěvovat školní družinu, která je v provozu do 16.00 hod.

Docházka do přípravné třídy je bezplatná.