Co nabízí naše škola

Ilustrační obrázek
Těšíme se na budoucí prvňáčky a nabídneme jim tu nejlepší péči.

NAŠE ŠKOLA

- škola s přípravnou třídou a 1. stupněm (1. – 5. ročník)

- kvalitní výuka, příjemná atmosféra, bezpečné a motivující prostředí

- moderní vybavení učeben – nová jazyková a počítačová učebna, všechny třídy vybaveny interaktivními tabulemi

- empatičtí pedagogové

- menší počty žáků ve třídách = individuální přístup

- pravidelná logopedická péče

- rozvíjíme děti i ve volném čase = zájmové kroužky pro neposedné sportovce i pro umělecky založené děti

- sportovní hřiště a velká zahrada

- výuka anglického nebo německého jazyka

- pravidelné doučování žáků

- exkurze, projektová výuka

- školní družina - ranní od 6:00, odpolední do 16:00 hodin