Poděkování ředitelky školy

Ilustrační obrázek
Poděkování věnované rodičům a žákům naší školy

Poděkování ředitelky školy

Vážení rodiče a žáci školy,

dovolte mi, abych za celý pedagogický sbor poděkovala za Vaši dosavadní spolupráci a komunikaci se školou. Velmi si cením Vašeho přístupu, trpělivosti a času, který věnujete školním povinnostem. Velmi si toho vážíme a spolu s celým pedagogickým sborem děkujeme.