Představujeme přípravnou třídu

Ilustrační obrázek
Naše škola nabízí předškolní vzdělávání dětí v přípravné třídě.

A máme tu druhé pololetí a s ním se kvapem blíží zápis dětí do první třídy a s ním i spojené časté otázky: Je moje dítě zralé do první třídy? Neměli bychom ho pro jistotu nechat ještě jeden rok ve školce? Co když dostane odklad?

Máme pro Vás výborné řešení, a tím je možnost předškolního vzdělávání v přípravné třídě, která na naší škole funguje již od roku 2002. V letošním školním roce, pro velký zájem, naše škola otevřela dvě přípravné třídy, do kterých docházejí děti předškolního věku a děti s odkladem školní docházky. Hlavním a stěžejním cílem přípravné třídy, je připravit dítě k bezproblémovému nástupu do první třídy a adaptovat se na školní prostředí, ve kterém se děti postupným zvykáním zbavují případného stresu v roli prvňáčka. Přípravná třída nabízí spoustu různorodých aktivit pro děti, skrze které se rozvíjí jejich komunikační dovednosti, utváří se hrubá a jemná motorika se zaměřením k přípravě psaní a ztvárňují se základní matematické představy. Různorodé činnosti pak napomáhají trénovat pozornost, soustředění a naslouchání, podporují hudební, výtvarný a pracovní projev.

Přípravná třída pro děti vnáší nový náhled na školu, každý den v přípravné třídě je jiný, rozmanitý, připravujeme pro děti aktivity „ušité na míru“ každému jedinci ale i kolektivu. Zapojujeme se do různých projektů, děti se učí skrze prožitky v podnětném prostředí. Dny v přípravné třídě jsou pestré, plné smíchu ale i důkladného soustředění. Takový jeden zajímavý den v přípravné třídě mohly zažít děti z varnsdorfské mateřské školy Na Kopečku, kdy měly možnost připojit se k žáčkům přípravných tříd. S radostí a velkou odhodlaností se pustily do plnění připravených aktivit, které jsou každý den připraveny pro děti z přípravných tříd. Společně pak plnily úkoly na interaktivní tabuli a dokonce se stihly zapojit do pracovních činností, ze kterých si odnesly jimi vytvořený výrobek.

Přípravná třída zajišťuje: vyučování od 8:00 do 11:40 hodin, malý kolektiv dětí (10 – 15), děti se neklasifikují (neznámkují), radostné klima, v ranních i odpoledních hodinách děti mohou navštěvovat školní družinu. V případě zájmu nás najdete na www.izskarlovka.cz nebo nás můžete navštívit na naší škole, kde vám rádi zodpovíme vaše dotazy. Těšíme se na vaši návštěvu a případnou budoucí spolupráci.

Bc. Markéta Bacharová