Volby do školské rady

Ilustrační obrázek
Volby do školské rady proběhnou ...

Volby do školské rady

Dne 2. 6. 2021 byl vyhlášen termín voleb do Školské rady na funkční období 2021 – 2023. Volby proběhnou dne 8. 6. 2021 v průběhu konání třídních schůzek.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Podle § 167 odst. 2 školského zákona je školská rada při naší základní škole, tříčlenná (1x zákonný zástupce, 1x pedagogický pracovník, 1x zástupce zřizovatele). Funkční období školské rady jsou tři roky.

Termín voleb: úterý 8. 6. 2021, 7:15 - 8:00 hod. (pedagogičtí pracovníci) úterý 8. 6. 2021, 15:00 - 16:30 hod. (zákonní zástupci)

Místo konání: sborovna školy pro pedagogické pracovníky kmenové třídy pro zákonné zástupce

Hlasovací lístek: obdrží voliči v místě voleb

Úprava hlasovacích lístků: zakřížkujte 1 jméno

Volby: upravený hlasovací lístek vhodit do volební urny