Adaptační pobyt pro páťáky

Ilustrační obrázek
V úterý 5. září páťáci odjeli do Jiříkova

V úterý ráno jsme se sešli před školou a společně odjeli do Jiříkova. Tam jsme se ubytovali a šli na zbytek dopoledne ven. Nejdřív na zahradě a potom na nedalekém hřišti.

Vrátili jsme se akorát na oběd. Po obědě a krátkém odpočinku jsme se šli projít po Jiříkově. Cestou jsme se zastavili na zmrzlinu a v krámku, kde měli spoustu zajímavostí. Samozřejmě jsme si nakoupili.

Zbytek dne jsme strávili už jen na zahradě. Navečer, až skoro do tmy, jsme hráli hru Mágové, při které jsme se měli podle návodů naučit kouzlo a předvést ho před kouzelníky. K večeři jsme si opekli vuřty a nakonec jsme poseděli u ohně.

A byl večer a čas na hygienu. Před spaním bylo hodnocení úklidu pokojů s vyhlášením a odměnami až ve škole. V 10 hodin byla večerka, ale někteří z nás ale nemohli nebo nechtěli usnout, tak jsme vlastně donutili i paní učitelky nespat.

Ráno jsme si sbalili a uklidili pokoje, opět s hodnocením a šli na snídani. Celé dopoledne jsme měli nějaké aktivity, které jsme zakončili malováním praporků a navázáním na provázek. Nyní je máme pověšené ve třídě.

Po obědě, který nám zase velmi chutnal, jsme se rozloučili a odjeli autobusem ke škole. Přestože to byl jen krátký pobyt, moc se nám líbil a jeli bychom znovu.

žáci 5.A