Beseda

Ilustrační obrázek
Jakým nástrahám mohou čelit, si připomněli žáci páté třídy s Bc. Václavem Lacinou...

Beseda s Bc. Václavem Lacinou

Žáci 5. třídy se v pátek 7. května setkali s Bc. Václavem Lacinou, který si pro ně připravil besedu na aktuální téma. S žáky si povídal o nástrahách souvisejících s dnešní dobou a problémech dětí jejich věku.

Hlavním tématem byla šikana a kyberšikana.

Podle zpětné vazby si žáci uvědomili vážnost tohoto problému. Někteří se s ním již osobně setkali, nebo o něm již hovořili.

Společně si připomněli i mnoho dalších důležitých informací, od nutnosti chránit si své soukromí  až po telefonní čísla zachraňující lidské životy.

Beseda byla velmi přínosná a žáci byli otevřeni přijímat tyto informace  a hovořit o nich. Za toto mají velikou pochvalu.

Děkujeme panu Lacinovi