Envík

Ilustrační obrázek
Celoroční projekt

V pondělí 16. 10. 2023 jsme s dětmi zahájili celoroční projekt s názvem „Envík“, který je zaměřen na environmentální a ekologickou výchovu. Hlavním cílem je, aby děti prohloubily kladný vztah k přírodě a k okolnímu světu.

Děti se vydaly na procházku po okolí, kde se seznámily s charakteristickými znaky podzimu, připomněly si, jak se k přírodě mají chovat a jak o ní pečovat. Po poznávání přírody, si děti vytvořily Větvánka – kamaráda z přírodnin – kterého posléze uložily do zákoutí přírodního království. Následně se stalo, že jedna z kolegyň šlápla na bludný kořen, a tím se stala BABOU ŠPÍNOU – tak se děti dozvěděly, co do přírody patří a nepatří, že vyhazovat odpadky do lesa se nevyplácí.

Na závěr dopoledne, si děti užívaly společné skupinové hry, plnily drobné úkoly a se získanými poznatky se vrátily zpět do školy.