Jak se chovat za mimořádných situací

Ilustrační obrázek
Beseda pro žáky 4. a 5. ročníku

V úterý 6. prosince 2022 přišel do naší školy p. Sucharda.

Připravil si pro nás první ze série přednášek s besedou „Jak se chovat za mimořádných situací“. Tentokrát jsme si povídali o požárech, práci hasičů i o předcházení vzniku požárů v přírodě i v domácnostech. Vyslechli jsme si příběhy s dobrým, ale i špatným koncem. Celé vypravování bylo provázeno zajímavými videopříběhy.

 

žáci 4. A, 4. B a 5. A