Muzeum Rumburk a Loreta

Ilustrační obrázek
Výukový program

Dne 18. 10. 2023 se naše třída 4. A vydala do Muzea v Rumburku, kde byl pro ně připravený výukový program Poklady Země. Žáci si tak zopakovali učivo přírodovědy. - minerály a nerosty.  Na závěr programu plnili kvíz a shrnuli tak znalosti, které získali.

Poté jsme se přesunuli do Lorety, kde jsme  si poslechli poutavý příběh o historii Loretánské kaple. I zde si žáci mohli své znalosti shrnout v malém kvízu.