Rozloučení po roce

Ilustrační obrázek
Rok čekali páťáci paní učitelky Vítkové na svou šerpu....

Rozloučení po roce

Konečně jsme se dočkali a mohli jsme uskutečnit plánované rozloučení s bývalou  třídou 5.A. 

Žáci dnes již 6. tříd  byli ošerpováni a společně jsme si připili hlavně na zdraví a úspěchy. 

Nálada byla skvělá a žáci si měli po roce stále co říct.

Děkuji této skvělé partě a velký  dík  patří  rodičům, se kterými byla naprosto pohodová spolupráce.