Školní akademie "Zahradní slavnost"

Ilustrační obrázek
Vystoupení žáků naší školy.

Naše škola naplánovala Školní akademii na 27. 5. 2024. Původně měl být program na školním hřišti, avšak vzhledem k nepříznivému a proměnlivému počasí jsme museli zajistit variantu v Lidové zahradě. Všichni jsme se zde sešli v odpoledních hodinách.

Více než hodinový program se nesl v duchu tanečních, hudebních pěveckých či dramatických vystoupení, která si pro nabitý sál Lidové zahrady připravili žáci a učitelé naší školy.

Celým programem nás provázel pan Miloš Kostlán, který svým skvělým a profesionálním přístupem moderoval jednotlivá vystoupení. Pan  zvukař Jiří Petr nám  zabezpečil technickou stránku celého programu.

Diváci mohli sledovat propracovanou choreografii programu jednotlivých tříd a vystoupení školního pěveckého sboru.

Nesmíme opomenout hlavního showmana Doctora Dancera, který celé dopoledne se žáky nacvičoval vystoupení a pak ho divákům společně se všemi dětmi předvedli. Žáky nácvik naprosto nadchnul a tento sympatický tanečník si je získal nejen svým přístupem, ale hlavně profesionální stránkou.

Školní akademie byla velmi zdařilá, obrovské poděkování patří nejen Doctoru Dancerovi (Jaroslavu Havelkovi), ale také panu Miloši Kostlánovi a  Jiřímu Petrovi. Velké poděkování patří také panu Martinovi Švarcovi, vedoucímu z Lidové zahrady, za jeho ochotu, úžasný přístup zaměstnanců a vstřícnost, se kterou nám propůjčil sál Lidové zahrady.

Tato akce se setkala s velmi pozitivním ohlasem nejen ze strany rodičů, pedagogů, široké veřejnosti, ale hlavně samotných dětí.

Už nyní se těšíme na další naplánovanou spolupráci s pány Milošem Kostlánem, Jiřím Petrem a provozovateli Lidové zahrady.

Za organizátory akce Mgr. Hana Vítková a Bc. Šárka Fibigerová