V Indiánské vesničce

Ilustrační obrázek
Výprava prvňáčků do obce Růžová u Děčína.

V úterý 4.června se prvňáčci vypravili do obce Růžová u Děčína. Cílem byla indiánská vesnička. Po příjezdu do vesničky nás přivítal indiánský náčelník. Provedl nás celou indiánskou vesničkou a hovořil s dětmi o životě indiánských kmenů a jejich zvycích. Po shlédnutí všech zajímavostí bylo pro děti připraveno divadelní představení, které je vtáhlo do světa indiánů a jejich setkání s "bílou tváří". Žáci toto představení s napětím sledovali. Radostně se zapojovali do zpěvu a tance, který byl také součástí představení. Následovalo zapálení indiánského ohně tradiční metodou a opékání špekáčků. V odpoledních hodinách žáky čekala výroba indiánského šperku, Po skončení workshopu se žáci rozdělili do skupinek, vymysleli si svá indiánská jména a společnými silami se pustili do řešení kvízu, který byl pro ně připraven. Otázky si hledali v přírodě a odpovědi ve své paměti. Poté následovalo vyhodnocení tohoto kvízu a vyhlášení nejlepších luštitelů, kteří obdrželi hodnotné odměny. Na závěr se žáci zapojili do různých soutěží, které prověřili jejich obratnost. Žáci si to náramně užili a z celé akce byli nadšeni.