Základy první pomoci

Ilustrační obrázek
V pondělí 14. 11. 2022 proběhl na naší škole vzdělávací kurz „Základy první pomoci“

V pondělí 14. 11. 2022 proběhl na naší škole vzdělávací kurz „Základy první pomoci“, který pro žáky 4. a 5. tříd připravil spolek POMOC 4 ALL pod odborným vedením Bc. Jany Hozákové a Martina Hladíkové. Kurz byl rozdělen na část teoretickou a praktickou. V teoretické části žáci poslouchali, jaké různé situace se mohou stát a jak důležité je poskytnutí první pomoci. V praktické části si vyzkoušeli na resuscitačních figurínách masáž srdce a na svých spolužácích různé obvazové techniky. Kurz byl zajímavý, žákům se líbil a odnesli si z něj spoustu užitečných informací.

Děkujeme spolku POMOC 4 ALL za možnost se tohoto kurzu zúčastnit.