Zápis do prvních tříd

Ilustrační obrázek
... přišlo mnoho šikovných žáčků

Dne 13.4. proběhl na naší škole zápis do prvních tříd. Přišlo mnoho natěšených předškoláčků, kteří se přišli pochlubit, jak jsou šikovní.

Popovídali si s paní učitelkami, ti odvážnější i zarecitovali nebo zazpívali. Za úspěšné zvládnutí si odnesli dáreček, který pro ně připravily paní vychovatelky ze ŠD a pamětní list.

Budeme se na vás v září těšit .

Kolektiv učitelek 1. stupně