Přátelství od A do Z

Ilustrační obrázek
Začátkem dubna 2016 zahájila naše škola projekt „Přátelství od A do Z“ spolufinancovaný Česko-německým fondem budoucnosti.

V tomto projektu se budeme zaměřovat na častější setkávání žáků naší školy s žáky partnerské Grundschule Pestalozzi v Großschönau. Chceme jim umožnit, aby se poznávali i v činnostech mimo školní výuku. Také je naším cílem, aby žáci navázali pevnější přátelské vztahy. Rovněž vzájemnou spoluprací pedagogických pracovníků, uspořádáním metodických workshopů chceme přispět k dalšímu budování pěkných osobních kontaktů a vztahů mezi obyvateli v našem pohraničí.

Jiřetín pod Jedlovou

V rámci tohoto projektu se již uskutečnil 11. a 12. dubna dvoudenní pobyt dětí v rekreačním středisku Netopýr v Jiřetíně pod Jedlovou.

Zde žáci z obou partnerských škol prožili dva sportovně zaměřené dny.

Společně okusili geocaching, zdolali vrchol Jedlová a rozhlédli se po okolní krajině ze skalní vyhlídky čnící nad zříceninou hradu Tolštejn.

IQLANDIA  Liberec

Další aktivita spojená s projektem „Přátelství od A do Z“ se uskutečnila ve středu 11. května 2016.

V tento den se vybraní žáci z naší školy vydali spolu se svými kamarády z partnerské školy Pestalozzi vlakem do Liberce.

Zde společně navštívili science centrum IQ LANDIA.

Ve skupinkách objevovali díky interaktivním exponátům problematiku jednotlivých vědních oborů.

Při společném meetingu po několika hodinách strávených v jednotlivých zákoutích nabízejících poznání si vzájemně vyměnili své zkušenosti.

Některé žáky nad míru zaujalo lidské tělo, někteří sledovali chemické pokusy, pravěk měl také velký úspěch, když začala ohnivá bouře a tanec blesků tajil se žákům dech.

V odpoledních hodinách jsme ještě společně prošli pěší zónu a zastavili se na náměstí Dr. E. Beneše u budovy novorenesanční radnice.

Pak již byl čas nasednout na vlak a vydat se na cestu zpět.

Sportfest Grundschule Großschönau

V úterý 24. května sportovně nadaní žáci třetích a čtvrtých ročníků obou partnerských škol změřili své síly v lehké atletice.

Ve sportovním areálu v Großschönau  závodníci absolvovali tyto disciplíny (běh na 800 m, běh na 50 m, skok do dálky a hod míčkem). Vše završila štafeta družstev.

Všichni sportovci podali úctyhodné výkony a ti nejlepší si odnesli medaile.

Pro naši školu jsme v tomto atletickém klání získali 10 cenných kovů.

V závěru musíme poděkovat partnerské škole za skvělou organizaci, občerstvení, pěkné ceny pro vítěze a diplom pro všechny účastníky.

Metodické setkání učitelů

Velmi rychle se blíží vrcholná akce tohoto  projektu  s názvem „Cirkus bez hranic“, jejíž organizace byla hlavním bodem metodického setkání učitelů obou partnerských škol.

Tentokrát jsme se sešli v Grundschule Pestalozzi v Großschönau. Po přivítání nás zdejší učitelé provedli po malebném okolí školy.  Ukázali nám prostory, kde se blížící se akce „Cirkus bez hranic“ bude konat.

Setkání bylo velmi příjemné a splnilo očekávané cíle.

Cirkus Happy Kids

V rámci probíhajícího projektu „Přátelství od A do Z“ se uskutečnil v týdnu od 4. září do 11. září 2016 projektový týden „ Cirkus Happy Kids“.

Prvním krokem bylo postavit šapito. V neděli vyrostl na volném prostranství v sousedním městě Großschönau cirkusový stan. Na jeho stavbě se podíleli někteří tatínkové českých i německý žáků a za to jim patří velké díky.

V pondělí žáci shlédli cirkusové vystoupení v podání zkušených artistů. Toto je motivovalo k nadcházejícímu úsilí. Po skončení vystoupení se rozdělili do skupin podle disciplíny, kterou si sami vybrali. Seznámili se s trenéry a řekli si, jak bude probíhat výcvik.

Počínaje úterkem započal nácvik. Akrobaté trénovali sestavy, artisté cviky na hrazdě, fakýři zkoušeli mnohé „nebezpečné“ kousky. Kouzelníci se seznámili s tím, jak vytvořit iluzi a klauni zase jak rozesmát obecenstvo. Tanečníci zjistili, jak ladně tančit na laně či při světelné show. Zkrátka všichni měli plné ruce práce.

Jelikož žáci byli rozdělení na skupinu A a B, jedna skupina trénovala a druhá využila doprovodného programu, který byl tentokrát plně v režii pedagogů německé školy.

Od čtvrtka do soboty pak probíhala vystoupení, ve kterých žáci ukázali, co se naučili. Velký potlesk sklidili akrobaté i artisté, fakýři a kouzelníci. Diváky rozesmáli klauni svými legračními kousky. Tanečníci svým tancem všechny uchvátili.

Byl to opravdu náročný týden pro žáky i učitele, ale výsledek zahřál každého u srdíčka.

Týden začal stavěním stanu, musel tedy zákonitě končit jeho skládáním, u kterého opět nechyběli šikovní tatínkové.

Tímto chceme poděkovat všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu tohoto úžasného projektu.