Masopust

MASOPUSTNÍ MAŠKARNÍ ÚTERÝ

Rej masek ve školní družině se uskutečnil v úterý 16. února 2021, kdy veselí a masopust vrcholí a chodí maškary.